Kính thưa quý thiện tín Phật tử, Đáp lời mời của các Đạo Tràng và Phật tử Việt nam. Continue reading