CHƯƠNG TRÌNH NGÀY TU HỌCNgày 2-3 tháng 9, 2017

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY TU HỌC

Ngày 2-3 tháng 9, 2017

 

Thứ bảy ngày 2

09:00 sáng        – Lễ sám hối, bắt đầu ngày tu học

11:00                 – Quá đường kinh hành

12:30 trưa         – Nghỉ ngơi

02:00                 – Thức chúng

02:30                 – Pháp thoại

04:00 chiều       – Tụng kinh Vu lan và thí thực

05:30                 – Dùng chiều

07 :30 tối           – Ngồi thiền và thiền lạy

08 :00                – Pháp thoại

10 :00                – Nghỉ ngơi

 

Chủ Nhật ngày 3

05:00 sáng        – Thức dậy

06:00                 – Ngồi thiền, lạy Vạn Phật

07:30                 – Pháp đàm

09:00                 – Hoàn mãn – điểm tâm

10:30                 – Khóa lễ hằng tuần

12:30                 – Dùng trưa

06:00 chiều       – Lễ Vu Lan nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc


Related

JOIN THE DISCUSSION

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: