TU VIỆN TRÚC LÂM
Lịch Trình Khóa Tu Hằng Tháng
từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020
Ngày 04-05 tháng 1 nhằm ngày 10-11 tháng Chạp năm Kỷ Hợi (Phật Thành Đạo)
Ngày 08-09 tháng 2 nhằm ngày 15-16 tháng Giêng năm Canh Tý (Thượng Nguyên)
Ngày 07-08 tháng 3 nhằm ngày 14-15 tháng năm Canh Tý (Lễ Quán Âm)
Ngày 24 tháng 3 Một ngày tu học cho trẻ em 7-12 tuổi (Trúc Lâm)
Ngày 25-27 tháng 3 Khóa tu Mùa Xuân thanh thiếu niên (Tây Thiên)
Ngày 10-13 tháng 4 Khóa tu Mùa Xuân tại Tây Thiên
Ngày 09-10 tháng 5 nhằm ngày 17-18 tháng 4 năm Canh Tý (Lễ Phật Đản)
Ngày 13-14 tháng 6 nhằm ngày 22-23 tháng 4 nhuần năm Canh Tý
Ngày 11-12 tháng 7 nhằm ngày 21-22 tháng 5 năm Canh Tý
Ngày 13 & 14 tháng 7 Sinh hoạt cho trẻ em từ 7-12 tuổi (Tv.Trúc Lâm)
Ngày 15-20 tháng 7 Khóa tu Mùa Hè cho Người Trẻ (Youth Retreat)
Ngày 01-10 tháng 8 Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 18- Đại Lễ Vu Lan
Ngày 26-27 tháng 9 nhằm ngày 10-11 tháng 8 năm Canh Tý
Ngày 09-12 tháng 10 Khóa tu Mùa Thu tại Tv. Tây Thiên
Ngày 28-29 tháng 11 nhằm ngày 14-15 tháng 10 năm Canh Tý (Rằm Hạ Nguyên)
Ngày 19-20 tháng 12 nhằm ngày 05-06 tháng 11 năm Canh Tý
Ngày 27-30 tháng 12 Khóa tu Mùa Đông Teenager tại TV. Tây Thiên
Ngày 27-31 tháng 12 Khóa tu Mùa Đông – Pháp Hội Di Đà
Ghi chú: Thời gian của khóa tu hằng tháng là 24 giờ, từ 8:30 sáng Thứ Bảy đến 8:30 sáng Chủ Nhật. Nếu
chương trình có thay đổi TV sẽ thông báo sau.
NỘI QUY KHÓA TU
Để giúp cho đại chúng có nhiều lợi lạc, trong khóa tu xin nhớ luôn phòng hộ thân tâm, giữ gìn chánh niệm,
tập quán chiếu những thói quen, chỉnh đốn những tật xấu dựa trên căn bản Giới-Định-Tuệ. Trong thời gian
tham dự khóa tu xin đại chúng hoan hỉ áp dụng các điều sau đây:
1.Trong đạo tràng tụ học nên nói năng hoà hoản, cởi mở, vui vẻ không câu nệ chấp trước, sống đúng tinh
thần lục hòa.
2.Hoàn toàn giữ im lặng trong khi nghe Pháp, tham thiền, ăn cơm và ngủ nghỉ.
3.Không nên đem chuyện thị phi, thế sự bàn bạc trong đạo tràng. Tập nói ít lại, nói vừa đủ nghe, đừng để
động niệm những người bên cạnh.
4.Giữ gìn oai nghi và chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm và ngồi.
5.Khi nghe chuông báo hiệu, vân tập đúng nơi chỉ định, không nên chậm trễ
6.Chỉ những người trong ban trai soạn và hành đường mới nên vào nhà bếp, người không phận sự dành thời
giờ tu tập.
7.Tận tâm làm tròn công việc được giao phó.
8.Giữ gìn phòng xá ngăn nắp, sạch sẽ.
9.Những vật quí không nên mang theo trong khoá tu để tránh sự thất lạc.
10.Trong khóa tu hạn chế dùng điện thoại hay tiếp nhận điện thoại hầu tránh cho tinh thần khỏi ngoại duyên
chi phối. Nếu có việc cần rời khỏi đạo tràng, nên liên lạc với vị chúng trưởng hoặc chư Tăng Ni điều hành.
(chương trình có thể tuỳ duyên thay đổi. Sẽ có thông báo)

Related

JOIN THE DISCUSSION

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: